De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) kan zich beroepen op fiscaal misbruik om de toepassing van verlaagde tarieven in het Vlaams verkooprecht te verwerpen, zelfs als formeel aan de voorwaarden is voldaan. De antimisbruikbepaling in de Vlaamse Codex Fiscaliteit is ruim. Een recente case illustreert dit. Daarbij ontdeed de koper zich van het vruchtgebruik van zijn ander bezit om voor het 3%-tarief in aanmerking te komen. VLABEL weigerde dat echter.