Sinds 1 september 2022 komt ook de VME in aanmerking voor de MijnVerbouwlening. Dit voor renovaties aan de gemeenschappelijke delen die zowel de woonkwaliteit als de energieprestatie moeten verbeteren. Een VME kan beroep doen op de MijnVerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement. De VME is verplicht een kredietverzekering af te sluiten om een MijnVerbouwLening te kunnen bekomen. Maar welke stappen moet je precies doorlopen om de lening succesvol aan te vragen?